hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 144

Zámer odpredaja majetku

Oznámenie o zámere odpredať majetok mesta ako prípad hodný osobitného zreteľa – Náučný chodník Belianske lúky.

Názov prílohy Odkaz
Náučný chodník Stiahnuť
Najnovšie články