VZN mesta č. 2/2016

Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 2/2016 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2017 v meste Spišská Belá (nariadenie je prílohe) – schválené dňa 14.12.2016 uznesením MsZ č. 213/2016

 

Názov prílohy Odkaz
VZN 2-2016 dotácie pre školy Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X