VZN č. 4/2019

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 4/2019, ktorým sa dopĺňa VZN č. 8/2012 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá VZN č. 4/2019

Názov prílohy Odkaz
VZN 4_2019 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X