Úradná tabuľa
Počet zobrazení 293

VZN č. 2/2022

Schválené všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá č. 2/2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN 2_2022 Stiahnuť
Najnovšie články