hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 45

VZN č. 1/2022, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Spišská Belá č. 4/2019 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto sociálne služby

Schválené VZN Mesta Spišská Belá č. 1/2022

Názov prílohy Odkaz
VZN 1 2022 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu