VZN 6_2019

Návrh VZN 6/2019 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN6_2019 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X