Výzva na predloženie  ponuky

“Dobudovanie cyklistickej infraštruktúry v meste Spišská Belá – stavebné práce”, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020, číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/III/A/0189

Názov prílohy Odkaz
Výzva na predloženie ponuky Stiahnuť
Príloha č. 1 -Výkaz výmer Stiahnuť
Príloha č. 2 Sprievodná správa Stiahnuť
Príloha č. 3 SITUACIA - SKUTKOVY STAV Stiahnuť
Príloha č. 4 SITUACIA-NAVRH Stiahnuť
Príloha č. 5 REZY SKUT STAV CYKLOCH Stiahnuť
Príloha č. 6 VZOROVY PRIECNY REZ - 1 Stiahnuť
Príloha č. 7 VZOROVY PRIECNY REZ - 2 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X