Úradná tabuľa
Počet zobrazení 506

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 2/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 10/2009 o poskytovaní sociálnych služieb na území mesta Spišská Belá a o úhradách za tieto služby v znení neskorších predpisov

Názov prílohy Odkaz
vzn č. 2-2017 - Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X