Úradná tabuľa
Počet zobrazení 454

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Belá č. 1/2017, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 9/2008 v znení VZN č. 1/2014

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 1-2017 Stiahnuť
ZaD2_Sp_Bela_sprievodna sprava Stiahnuť
10c_Navrh_regulacie Stiahnuť
10ab_Navrh_regulacie Stiahnuť
9c_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2 Stiahnuť
9b_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2 Stiahnuť
9a_Schema verejnoprospesnych stavieb_ZaD2 Stiahnuť
7b_Energetika a telekomunikacie_ZaD2 Stiahnuť
7c_Energetika a telekomunikacie_ZaD2 Stiahnuť
8a_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2 Stiahnuť
8b_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2 Stiahnuť
8c_Perspektivne pouzitie PP a LP_ZaD2 Stiahnuť
7a_Energetika a telekomunikacie_ZaD2 Stiahnuť
6c-Vodne_hospodarstvo_ZaD2 Stiahnuť
6b-Vodne_hospodarstvo_ZaD2 Stiahnuť
6a-Vodne_hospodarstvo_ZaD2 Stiahnuť
5b_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2 Stiahnuť
5a_Navrh verejneho dopravneho vybavenia_ZaD2 Stiahnuť
4c-Komplexny_navrh_ZaD2 Stiahnuť
4b-Komplexny_navrh_ZaD2 Stiahnuť
4a-Komplexny_navrh_ZaD2 Stiahnuť
2c_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2 Stiahnuť
2ab_komplexny urbanisticky navrh KU_ZaD2 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X