hocico...
Úradná tabuľaVšeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 748

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2020

VZN č. 8/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území Mesta Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN_č._8_2020 Stiahnuť
Najnovšie články