hocico...
Úradná tabuľaVšeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 814

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020

VZN č. 7/2020, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 8/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 72020 Stiahnuť
Najnovšie články