hocico...
Úradná tabuľaVšeobecné záväzné nariadenia
Počet zobrazení 645

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020

VZN č. 5/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2021 v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
VZN č.52020 Stiahnuť
Najnovšie články