hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 239

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2022

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 15.12.2022 schválilo návrh VZN č. 4/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia na rok 2023.

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 4_2022 Stiahnuť
Najnovšie články