Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020

VZN č. 2/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka školy a školského zariadenia v meste Spišská Belá

Názov prílohy Odkaz
Schválené VZN 2_2020 dotácie školám Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X