Úradná tabuľa
Počet zobrazení 825

Vestník vlády Slovenskej republiky – čiastka č. 12

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov
zamestnávateľa – vstup do vnútorných a vonkajších priestorov zariadení – v období od 2. novembra 2020 05:00 hod. do 9. novembra 2020 01:00 hod. z dôvodu ochrany života a zdravia sa všetkým prevádzkovateľom zariadení nariaďuje zakázať vstup osobám, okrem osôb podľa § 1 ods. 2, do vnútorných a vonkajších priestorov ich prevádzok.

Celé znenie tu: https://www.uvzsr.sk/docs/info/ut/vestnik_ciastka_12_2020.pdf

Najnovšie články
Oznámenia
X