Verejná vyhláška – Stavebné povolenie “Spišská Belá – Zriadenie NN stanice z TS Továrenská”

Stavebné povolenie pre stavbu “Spišská Belá – Zriadenie NN stanice z TS Továrenská” rieši zriadenie novej TS stanice na ul. Továrenská. Projekt rieši aj nové NN vedenie na ul. Družstevnej, kde dôjde k demontáži vzdušného vedenia. Na križovatke na ul. Továrenská/Zimná (smer Slovenská Ves) bude nové vedenie riešené pretlakom rovnako ako na ul. Zimnej (smer Tatranská kotlina oproti C.I.M.A).

Názov prílohy Odkaz
Stavebné povolenie - "Spišská Belá - Zriadenie novej TS stanice" Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X