hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 140

Verejná vyhláška – stavebné povolenie na stavbu: „Lendak – VNP, TS, úprava NN a DP – II. etapa“

Mesto Spišská Belá, ako účastník konania, oznamuje zverejnenie verejnej vyhlášky – stavebné povolenie na stavbu: „Lendak – VNP, TS, úprava NN a DP – II. etapa“ pod č. j.: SP/97-004/16-Šk, zo dňa 30.05.2016.

Verejná vyhláška bola vydaná stavebným úradom obce Lendak pre stavebníka: Východoslovenská distribučná spoločnosť, a. s. so sídlom Mlynská č. 31, 042 91  v zastúpení spoločnosťou ENERPRO, s. r. o., so sídlom Miškovecká č. 6, 040 11  Košice.

Dátum zverejnenia: 06.06.2016

 

Názov prílohy Odkaz
VerejnáVyhláška_Lendak_úpravaNNaDP_st.povolenie Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X