Verejná vyhláška – stavba: “V254 – úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79”, k.ú. Spišská Belá a k.ú. Slovenská Ves

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenia od ústneho pojednávania vo veci vydania stavebného povolenia na stavbu: “V254 – úprava VN vedenia od BR-AE1 po UV-79”, k.ú. Spišská Belá a k.ú. Slovenská Ves.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17041010320 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X