Úradná tabuľa
Počet zobrazení 486

Verejná vyhláška – stavba: „Spišská Belá – úprava NN pri Múzeu a MsÚ“

Stavebník Východoslovenská distribučná a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice, IČO 36599361 (ďalej len „stavebník“) podal dňa 14.02.2017 návrh na vydanie stavebného povolenia na stavbu„Spišská Belá – úprava NN pri Múzeu a MsÚ“, k. ú. Spišská Belá. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Názov prílohy Odkaz
SKM_C754e17051611340 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X