Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia pre IBV Okružná ulica

Navrhovateľ Mesto Spišská Belá podalo dňa 4.8.2016 návrh na zmenu územného rozhodnutia o umiestnení stavby “IBV Okružná ulica v Spišskej Belej – 48 samostatne stojacích rodinných domov, miesta komunikácia a inžinierske siete” v katastrálnom území Spišská Belá. Zmena spočíva v novom usporiadaní inžinierskych sietí, počtu stavebných pozemkov a urbanistickom riešení stavebných pozemkov.

 

Názov prílohy Odkaz
Koordinačná situácia Stiahnuť
Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o zmene územného rozhodnutia Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X