hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 54

Údaje o komunálnom odpade za rok 2021

Mesto Spišská Belá  týmto v zmysle § 81 ods. 7 písm. j) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov, zverejňuje údaje o komunálnom odpade z obce v rozsahu štátneho štatistického zisťovania (modul 265 a 100435) ŽP 6-01 za obdobie predchádzajúceho kalendárneho roka (2021).

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu