Úradná tabuľa
Počet zobrazení 466

Schválené VZN Mesta Spišská Belá č. 7/2021 o určení miestneho poplatku za rozvoj

Názov prílohy Odkaz
VZN č. 7 2021 Stiahnuť
Najnovšie články