hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 227

Schválené VZN č. 8/2021

Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 16. 12. 2021 schválilo VZN č. 8/2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Spišská Belá č. 7/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Názov prílohy Odkaz
VZN 82021 Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články