hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 170

Rozhodnutiev zisťovacom konaní

Mesto Spišská Belá ako dotknutá obec podľa informuje verejnosť podľa § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní zámeru “REKREAČNÝ AREÁL – reštaurácia a vodná plocha s letným kúpaliskom“.Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní je sprístupnené tiež na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia SR:http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/rekreacny-areal-restauracia-vodna-plocha-s-letnym-kupaliskom

Názov prílohy Odkaz
rozhodnutie_zist.konanie Stiahnuť
zverejnenie Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X