hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 75

Rozhodnutie – strategický dokument „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Výborná“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje verejnosť o zaslaní rozhodnutia vydaného Okresným úradom Kežmarok, odborom starostlivosti o životné prostredie, ktorým bolo ukončené zisťovacie konanie o posudzovaní strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Výborná“. Obstarávateľom je Obec Výborná, 059 02  Výborná.

 

Názov prílohy Odkaz
zad_1_upn-vyborna_roz- Stiahnuť
zverejnenie Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X