Úradná tabuľa
Počet zobrazení 484

Rozhodnutie Okresného úradu v Kežmarku, odbor starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu mesta Spišská Belá

Rozhodnutie Okresného úradu v Kežmarku, odboru starostlivosti o životné prostredie k strategickému dokumentu Zmeny a doplnky č.2 Územného plánu mesta Spišská Belá, že sa nebude posudzovať podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie  a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Názov prílohy Odkaz
SKM_754e17020113361 Stiahnuť
Najnovšie články
Oznámenia
X