Predaj pozemku na výstavbu multifunkčného voľnočasového centra

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Belej na svojom zasadnutí dňa 31. januára 2018 schválilo vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj pozemku na výstavbu multifunkčného voľnočasového centra. Podmienky súťaže sú uvedené v prílohe.

Názov prílohy Odkaz
OVS - multifunkčné voľnočasové centrum Stiahnuť
multifunkčné centrum - plocha Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...