Oznámenie vo veci stavby “Spišská Belá – zriadenie NN siete z TS Továrenská”

Na základe priloženej grafickej situácie a oznámenia vo veci predmetnej stavby spoločnosťou BBF elektro s. r. o., ktorá zastupuje spoločnosť VSD a. s., Vám oznamujeme prípravu realizácie stavby “Spišská Belá – Zriadenie NN siete z TS Továrenská”.

V prípade potrebných informácií ohľadom stavby, ktorá sa môže dotknúť súkromných vlastníkov nehnuteľností a vstup na nehnuteľnosti, môžete kontaktovať Ing. Rastislava Kuboviča (BBF elektro s. r. o.) na tel. č. +421 0915 990 719, +421 53 4172426.

Názov prílohy Odkaz
IP-8940_05-SITUÁCIA NN MONTÁŽ SPIŠSKÁ BELÁ 01_2017 Stiahnuť
Verejná vyhláška - BBF Továrenská Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X