Oznámenie verejnou vyhláškou

Stavba: “Spišská Belá – TS Krátka, VN, úprava NN a domových prípojok”.

Názov prílohy Odkaz
ip8790-spbela-pre-vv Stiahnuť
skm_c754e16102809160 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X