hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 59

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „EBA, s. r. o., Spišská Belá – zariadenie na nakladanie s odpadmi“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec informuje podľa § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) verejnosť o zaslaní Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti “EBA, s. r. o., Spišská Belá – zariadenie na nakladanie s odpadmi“, ktoré bolo Mestu Spišská Belá doručené dňa 19.04.2022. Navrhovateľom je EBA, s. r. o., (IČO: 31 376 134), Rusovská cesta 1, 851 01  Bratislava.

Zverejnené aj na: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/eba-s-r-o-spisska-bela-zariadenie-na-nakladanie-s-odpadmi

Názov prílohy Odkaz
oznámenie o zmene - EBA, s. r. o.- zariadenie na nakladanie s odpadmi Stiahnuť
zaslanie oznámenia - MŽP SR Stiahnuť
oznamenie_eba_sb Stiahnuť
všeobecne zrozumiteľné zhrnutie Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu