Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ : Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :

  1. Nájomný byt č.2 na ulici Popradská 11/A, 1 izbový na prízemí v Spišskej Belej – Strážkach
  2. Nájomný byt č.5 na ulici Popradská 11/A, garzónka na 1. poschodí v Spišskej Belej – Strážkach

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

 

Dátum zverejnenia oznámenia: 29.11.2016

 

V Spišskej Belej  dňa:   29.11.2016                

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X