Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Špecifikácia: Mestský nájomný byt –  č. 2, garzónka na prízemí, ul. Slnečná 72

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X