Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :            

  1. nájomný byt č. 2.9 na ulici Zimnej 46, Spišská Belá
    • 2 izbový na 2. podlaží

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Dátum zverejnenia oznámenia:                  10. 09. 2020

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X