Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :            

  1. nájomný byt na ulici Štefánikova 18, Spišská Belá
    • 3 izbový na 2. podlaží

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

 

V Spišskej Belej  dňa 02.09.2019

Môže Vás zaujímať...