Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :            

nájomný byt                         

Družstevná 68,  Spišská Belá

3 izbový, na prízemí

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X