Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :            

  • nájomný byt                         
  • Štefánikova 11,  Spišská Belá
  • 1 izbový, na prízemí, nižšieho štandardu

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X