Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :             nájomný byt                         

Zimná 46,  Spišská Belá

2 izbový, na 2. podlaží

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X