Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :            

nájomný byt                         

Slnečná 72,  Spišská Belá

garsónka, na 2. podlaží

 

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Dátum zverejnenia oznámenia:                  31.10.2018

 

 

V Spišskej Belej  dňa 31.10.2018

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X