Oznámenie o zámere prideliť do nájmu mestský nájomný byt

Prenajímateľ:           Mesto Spišská Belá

Špecifikácia :             nájomný byt, ul. Zimná 442/46, Spišská Belá, 3. izbový na 4. podlaží

 

 

Predpokladaný dátum pridelenia: na zasadnutí  Mestského zastupiteľstva

Dátum zverejnenia oznámenia:                  24.7.2017

 

 

V Spišskej Belej  dňa 24.7.2017

 

 

 

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X