Oznámenie o zámere prenajať pozemok v kat. území Spišská Belá

Oznámenie o zámere prenajať pozemok v kat. území Spišská Belá pre účely letnej terasy

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o zámere prenajať pozemok v kat. území Spišská Belá Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...