Oznámenie o zámere prenajať pozemok v kat. území Spišská Belá

Oznámenie o zámere prenajať pozemok v kat. území Spišská Belá pre účely poľnohospodárskej  výroby

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o zámere prenajať pozemok v kat. území Spišská Belá Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...