Oznámenie o zámere prenajať pozemok  v k.ú. Tatranská Lomnica ,

Oznámenie o zámere prenajať pozemok  v k.ú. Tatranská Lomnica pre účely legalizácie skutočného využívania pozemku

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o zámere prenajať pozemok  v k.ú. Tatranská Lomnica Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X