Oznámenie o zámere prenajať pozemok v k.ú. Spišská Belá,

Oznámenie o zámere prenajať pozemok  priľahlý k rodinnému domu na ul. Letnej v k.ú. Spišská Belá,

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o zámere prenajať pozemok  priľahlý k rodinnému domu na ul. Letnej v k.ú. Spišská Belá, Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X