Oznámenie o zámere prenajať pozemok v k.ú. Spišská Belá

Oznámenie o zámere prenajať pozemok v k.ú. Spišská Belá, pre účely poľnohospodárskej výroby

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o zámere prenajať pozemok v k.ú. Spišská Belá, Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X