Oznámenie o zámere odpredať pozemky  v k.ú. Spišská Belá pre účely výstavby rodinného domu

Oznámenie o zámere odpredať pozemky  v k.ú. Spišská Belá pre účely výstavby rodinného domu , v lokalite IBV S. Webera

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o zámere odpredať pozemky  v k.ú. Spišská Belá pre účely výstavby rodinného domu Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X