hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 106

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 25/2021 Územného plánu mesta Kežmarok“

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 25/2021 Územného plánu mesta Kežmarok“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Mesto Kežmarok, Hlavné námestie č. 1, 060 01  Kežmarok.

Text oznámenia je zverejnený na informačnom portáli rezortu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-25-2021-uzemneho-planu-mesta-kezmarok

Názov prílohy Odkaz
oznámenie o strateg.dok_ZaD ÚP KK Stiahnuť
oznamenie-o-sd-zad-25-kezmarok- Stiahnuť

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X