hocico...
Úradná tabuľa
Počet zobrazení 28

Oznámenie o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rakúsy”

Mesto Spišská Belá v zastúpení Jozef Kuna – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente ,,Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Rakúsy“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Obec Rakúsy, Rakúsy č. 35, 059 76  Rakúsy.

Tags: Úradná tabuľa

Najčítanejšie články

Najnovšie články
Menu
Oznámenia
X