Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov, informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente “Územný plán obce Lendak“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Obec Lendak.

Názov prílohy Odkaz
zaslanie oznámenia - ÚP Lendak Stiahnuť
Oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu - ÚP Lendak Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X