Oznámenie o strategickom dokumente

Mesto Spišská Belá v zastúpení JUDr. Štefan Bieľak – primátor mesta, ako dotknutá obec v zmysle § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006  Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,zákon“) informuje verejnosť o zaslaní Oznámenia o strategickom dokumente “Zmeny a doplnky č. 2015/1 Územného plánu mesta Vysoké Tatry“. Obstarávateľom strategického dokumentu je Mesto Vysoké Tatry.

Názov prílohy Odkaz
Oznámenie o strategickom dokumente_zmeny a doplnky ÚP V.Tatry Stiahnuť
Oznámenie o strategickom dokumente_zmeny a doplnky ÚP V.Tatry z OU PP Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X