Oznámenie o prerokovaní Návrhu zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Spišská Belá

Prerokovanie Návrhu zmien a doplnkov č.2 územného plánu mesta Spišská Belá (viď prílohy).

Názov prílohy Odkaz
oznamenie-o-prerokovani-zmien-a-doplnkov-c-2-up-mesta-spisska-bela Stiahnuť
zad2_sp_bela_sprievodna-sprava Stiahnuť
2b_komplexny-urbanisticky-navrh-ku_zad2 Stiahnuť
2c_komplexny-urbanisticky-navrh-ku_zad2 Stiahnuť
4a-komplexny_navrh_zad2 Stiahnuť
4b-komplexny_navrh_zad2 Stiahnuť
4c-komplexny_navrh_zad2 Stiahnuť
5a_navrh-verejneho-dopravneho-vybavenia_zad2-1 Stiahnuť
5b_navrh-verejneho-dopravneho-vybavenia_zad2 Stiahnuť
6a-vodne_hospodarstvo_zad2-1 Stiahnuť
6b-vodne_hospodarstvo_zad2 Stiahnuť
6c-vodne_hospodarstvo_zad2 Stiahnuť
7a_energetika-a-telekomunikacie_zad2-1 Stiahnuť
7b_energetika-a-telekomunikacie_zad2 Stiahnuť
7c_energetika-a-telekomunikacie_zad2 Stiahnuť
8a_perspektivne-pouzitie-pp-a-lp_zad2 Stiahnuť
8b_perspektivne-pouzitie-pp-a-lp_zad2 Stiahnuť
8c_perspektivne-pouzitie-pp-a-lp_zad2 Stiahnuť
9a_schema-verejnoprospesnych-stavieb_zad2 Stiahnuť
9b_schema-verejnoprospesnych-stavieb_zad2 Stiahnuť
9c_schema-verejnoprospesnych-stavieb_zad2 Stiahnuť

Môže Vás zaujímať...

Oznámenia
X